Danh mục: HIIT-Tập luyện cường độ cao

Tập luyện cường độ cao hoặc HIIT là một loại kỹ thuật luyện tập rất cụ thể, nơi bạn tập luyên mọi thứ bạn có trong thời gian ngắn. Các đợt tập luyện xen kẽ với các khoảng thời gian phục hồi ngắn và đôi khi tích cực thay vì đứng yên.