*@ Hòa vui ngày 18/5 âl với các tín đồ đạo PGHH ❤❤❤ XEM ĐẠO TU THÂN ! Nay đi dự mừng ngày đại lễ Giáo phái đây…

*@ Hòa vui ngày 18/5 âl với các tín đồ đạo PGHH ❤❤❤ XEM ĐẠO TU THÂN ! Nay đi dự mừng ngày đại lễ Giáo phái đây thờ tế tứ ân Kỷ niệm bảy mươi tám lần Phật Giáo Hòa Hảo tu thân hướng... Read More

*@ Hòa vui ngày 18/5 âl với các tín đồ đạo PGHH ❤❤❤ XEM ĐẠO TU THÂN ! Nay đi dự mừng ngày đại lễ Giáo phái đây…

*@ Hòa vui ngày 18/5 âl với các tín đồ đạo PGHH ❤❤❤ XEM ĐẠO TU THÂN ! Nay đi dự mừng ngày đại lễ Giáo phái đây thờ tế tứ ân Kỷ niệm bảy mươi tám lần Phật Giáo Hòa Hảo tu thân hướng... Read More

CẢNH ĐẸP Cảnh đẹp trên đồi quyện bóng mây Người du dạo gót đến nơi này Chân trời thấy nhạt màu xanh…

CẢNH ĐẸP Cảnh đẹp trên đồi quyện bóng mây Người du dạo gót đến nơi này Chân trời thấy nhạt màu xanh đấy Đỉnh dốc nghe nhòa sắc thắm đây Dõi ngắm đằng kia đàn nhạn vẫy Trông nhìn phía... Read More

KỶ NIỆM Em trải lòng vui với mọi người Trái buồn giấu biệt đáy tim côi Mắt như trời thẳm sao leo lét Thao thác nỗi…

KỶ NIỆM Em trải lòng vui với mọi người Trái buồn giấu biệt đáy tim côi Mắt như trời thẳm sao leo lét Thao thác nỗi niềm … mây gió trôi Uốn cong chiều nhớ lạnh bờ môi Hễ thấy hình em dạ bồi... Read More

Không đồng ý với tác giả bài viết này VỀ BÀI THƠ ” ĐỘC TIỂU THANH KÝ ” CỦA CỤ NGUYỄN DU Hầu hết người Việt…

Không đồng ý với tác giả bài viết này VỀ BÀI THƠ ” ĐỘC TIỂU THANH KÝ ” CỦA CỤ NGUYỄN DU Hầu hết người Việt đều biết cụ Nguyễn Du ( 1765 – 1820 ) qua tập Truyện Kiều. Nhưng ngoài... Read More

Không đồng ý với tác giả bài viết này VỀ BÀI THƠ ” ĐỘC TIỂU THANH KÝ ” CỦA CỤ NGUYỄN DU Hầu hết người Việt…

Không đồng ý với tác giả bài viết này VỀ BÀI THƠ ” ĐỘC TIỂU THANH KÝ ” CỦA CỤ NGUYỄN DU Hầu hết người Việt đều biết cụ Nguyễn Du ( 1765 – 1820 ) qua tập Truyện Kiều. Nhưng ngoài... Read More

THÔI NGÂU Ngàn đời trời cứ làm ngâu Sông ngân chim quạ bắc cầu người qua Ngưu Lang Chức Nữ thật thà Một năm mới…

THÔI NGÂU Ngàn đời trời cứ làm ngâu Sông ngân chim quạ bắc cầu người qua Ngưu Lang Chức Nữ thật thà Một năm mới gặp nhau là…làm sao? Xin nàng ta thử xem sao Vì yêu ta cứ xé rào ngại chi Ngọc Hoàng... Read More