, , Nhà chàng ở cạnh nhà tôi, Cách nhau có cái tường vôi sau nhà, , Nhìn anh lãng tử đẹp trai, Gần anh tui thấy hai tai…

Nhà chàng ở cạnh nhà tôiCách nhau có cái tường vôi sau nhà Nhìn anh lãng tử đẹp traiGần anh tui thấy hai tai nóng dần Nhìn quanh chẳng thấy người thânNgoài anh lãng tử vô ngần đáng yêuLang thang phây... Read More