Ngày nào cũng thế đến giờ này là mẹ con mình cùng thức nhăm nhi vài cái bánh và 1 ly sữa ngòn ngọt

Ngày nào cũng thế đến giờ này là mẹ con mình cùng thức nhăm nhi vài cái bánh và 1 ly sữa ngòn ngọt . Mỗi lần ăn no là mẹ biết ngay con sẽ quấy mẹ bằng những cú đạp nhè nhẹ… mỗi lần như vậy mẹ lại thấy vui và hạnh phúc với những khảnh khắc này , con mẹ đang lớn đấy lớn từng ngày cùng với mẹ . Cố gắng lên con nhé chẳng bao lâu nữa là mẹ con mình được nhìn thấy nhau rồi. ” Gấu con của mẹ “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *