Có những vết sẹo qua thời gian sẽ mờ dần và mất đi

Có những vết sẹo qua thời gian sẽ mờ dần và mất đi.
Có những vết sẹo thì dù có cố gắng “tẩy, xoá thì nó vẫn còn đó”.
Tôi không bao giờ cố gắng xoá đi những vết sẹo của mình.
Thi thoảng soi gương thấy vết sẹo trên mặt. Tôi mỉm cười. Vết sẹo nhắc tôi về quãng thời gian khó khăn. Về những con người đã bên cạnh tôi trong khoảng thời gian ấy. Về cách họ đã quan tâm tôi giúp tôi đủ mạnh mẽ để vượt qua những lần máu rỉ đó như thế nào.
Mỗi vết sẹo là một lẫn ngã!
Đau hay không đau thì cũng là bài học giúp tôi trưởng thành!
-PTL-
Photo n retouch: Dang Thanh Tung
Model Trần Thế Sơn

2 thoughts on “Có những vết sẹo qua thời gian sẽ mờ dần và mất đi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *