Em áo vàng biệt danh Khủng Long Hồi trước đâu có mập lắm đâu 65 kí thôi hà mà chưa có đẻ đứa nào

Em áo vàng biệt danh Khủng Long.
Hồi trước đâu có mập lắm đâu 65 kí thôi hà mà chưa có đẻ đứa nào. ???.Suốt ngày lo giảm cân miết mà vẫn mập như khủng long.
Đẻ em lên 18ki nữa là sắp sỉ 100 kí thôi.?
Giờ em 56kg mà nó chỉ là tác dụng phụ của Mô hình kinh doanh của em.
Có ai muốn tác dụng phụ là giảm cân và khỏe đẹp hơn ko hè? Không hề cố gắng lắm.

One thought on “Em áo vàng biệt danh Khủng Long Hồi trước đâu có mập lắm đâu 65 kí thôi hà mà chưa có đẻ đứa nào”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *