Nên chăng đã đến lúc em ngưng bánh bèo công túa

Nên chăng đã đến lúc em ngưng bánh bèo công túa ??? (Hỏi thật á)
P/s: Nhớ là sáng nay dặn đi dặn lại : “Make up trong veo cho chị em nha”
Ổng hoạ xong mặt cho mình rồi nhìn mãn nguyện “Mặt mộc đó chị”
Vầng…. “Mộc”…nguyên cái rừng luôn… ?
Photo thần thánh : Vũ Nguyễn ?
Make up rất mộc: Hiwon Trần Quốc Huy ??
Cho ai yêu cái đầm : Amy store
#Sắp_thêm_tuổi
#Thôi_kệ_đi
#Chứ_sao_giờ
????

2 thoughts on “Nên chăng đã đến lúc em ngưng bánh bèo công túa”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *