Chai 212 sexy women Em chiết 200k 1 ống 10ml nhé Chai của em còn 97 nhiều quá pass vợi cho chị em thẩm mùi

Chai 212 sexy women ???
Em chiết 200k/1 ống 10ml nhé. Chai của em còn 97% nhiều quá pass vợi cho chị em thẩm mùi ?
Hương thơm cam chanh được điểm xuyến với hương ấm nồng của hồ tiêu hồng. Tiếp nối là hương hoa Dành Dành và hoa Phong Lữ trong lớp hương giữa và kết thúc ấm áp và sâu lắng với hương thơm kẹo bông gòn & vani, hòa trộn với gỗ đàn hương và xạ hương ❤ Một lựa chọn cho mùa đông của các bạn

2 thoughts on “Chai 212 sexy women Em chiết 200k 1 ống 10ml nhé Chai của em còn 97 nhiều quá pass vợi cho chị em thẩm mùi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *