Dạo này tôi ăn như nhợn và vừa cân thử thì con số 54 nó hiện ra như trêu ngươi các mẹ ạ

Dạo này tôi ăn như nhợn và vừa cân thử thì con số 54 nó hiện ra như trêu ngươi các mẹ ạ! Chết dở, béo thế thảo nào éo có ngừi iu. Chương trình lowcarb giảm cân được bắt đầu từ sáng mai, nói KHÔNG với tinh bột, tôi quyết tìm lại số cân 49 như vài tháng trước. Gầy gầy chút để còn lượn phố khoe eo thon, dáng đẹp rồi có ngừi iu thì tự tin mà nude rồi lượn lờ trước mặt nó chứ bụng một rổ thế này chịch xoạc éo dám bật đèn, nhục lắm ????
Mẹ nào lowcarb giảm cưn mí tôi cho vui hơm???

2 thoughts on “Dạo này tôi ăn như nhợn và vừa cân thử thì con số 54 nó hiện ra như trêu ngươi các mẹ ạ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *