CHUYỆN CỦA MỴ Mỵ lên chùa khấn Quán Thế Âm Bồ Tát cho Mỵ 10 mắt 10 tay

CHUYỆN CỦA MỴ Mỵ lên chùa khấn Quán Thế Âm Bồ Tát cho Mỵ 10 mắt 10 tay. – Để làm gì? – Để hiểu biết nhiều hơn, làm được nhiều việc hơn. Bồ Tát đồng ý. Có 10 mắt, Mỵ liếc 10 anh. Có 10 tay, Mỵ chát với 10 chàng một lúc. Anh nào cũng say mê Mỵ. Khổ một điều là khi gặp mặt Mỵ anh nào cũng bỏ chạy. Con gái nhằng nhịt 10 con mắt trên trán trông phát khiếp! Hôm nay thứ 7, Mỵ lên chùa xin Quán Thế Âm Bồ Tát “phẫu thuật thẩm mỹ” để còn lại 2 mắt 2 tay như cũ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *