Với bất cứ một điều gì dù nhỏ dù to

Với bất cứ một điều gì, dù nhỏ dù to. Chỉ cần rằng bạn thực hiện nó bằng cả khối óc và con tim, thì đó sẽ là một điều tuyệt vời . Và tôi tin WIINDI cũng là một sản phẩm như thế. Fighting các anh trai Lê Phước Phúc Đình Khánh Long Trinh Danh Huy Phan

2 thoughts on “Với bất cứ một điều gì dù nhỏ dù to”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *