XUONGSANGTAONGHETHUATMINHANH0902235219 Hoa popy popy popy Thủ công cắt dán luôn cuốn hút các bạn nhỏ của cô

#XUONGSANGTAONGHETHUATMINHANH0902235219
?????
?Hoa popy popy popy …..
➡️ Thủ công cắt dán luôn cuốn hút các bạn nhỏ của cô.Thật đơn giản chỉ là những hình tròn từ giấy mầu được cắt ra và thêm vài chi tiết vẽ đơn giảm.Là các bạn nhỏ đã tạo lên một bức tranh hoa popy thật đẹp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *