Má ơi vừa nhận được tin nhắn này của bé chuyên order hàng xong được bạn kia gửi cho 2 hình này tin nhắn với nội dung

Má ơi vừa nhận được tin nhắn này của bé chuyên order hàng xong được bạn kia gửi cho 2 hình này tin nhắn với nội dung
“ Đồ tập giặt xong xếp rồi nhưng em về tự mà cất vì mở tủ đồ tập em ra đang tự hỏi em lấy đồ ra bằng cách nào khi tổng cộng 6 chồng trong ngoài “ kkk
Và thiệt ra là em cũng k biết sao em lấy luôn huhu
Em hứa em k mua gì nữa huhu mà em nhớ em còn nguyên Đống đồ order chưa về tới má ơi

2 thoughts on “Má ơi vừa nhận được tin nhắn này của bé chuyên order hàng xong được bạn kia gửi cho 2 hình này tin nhắn với nội dung”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *