RUỐC TÉP gây nghiện của nhà e ngày nào cũng ra đi đều đặn luôn

RUỐC TÉP gây nghiện của nhà e ngày nào cũng ra đi đều đặn luôn.Mà e lười post ý hehee
Trẻ con lười ăn mng thử cho ăn cơm cùng ruốc nhà e nhé.Thề luôn là rất nhiều mẹ đã phản hồi là từ ngày có ruốc tép con chỉ thích ăn ruốc tép.Qua sthi nhà e như trẻ con nó sẽ chọn kẹo bánh đây có bé xà vào rổ ruốc tép ôm khư khư ý hehee

One thought on “RUỐC TÉP gây nghiện của nhà e ngày nào cũng ra đi đều đặn luôn”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *