Sẽ có lúc Tên một người từng làm bạn thổn thức bỗng trở nên xa lạ Một dòng tin nhắn của người đó không còn đủ sức khiến bạn nhấn nút Replay Một cái nick Facebook từng khiến bạn mong chờ sẽ trở nên bình thường khi nó vụt sáng Online Và bạn không còn cảm thấy tiếc nối hay vương vấng gì Vậy nên đừng nói mình không thể vượt qua chỉ là thời gian thôi

* Sẽ có lúc… – Tên một người từng làm bạn thổn thức bỗng trở nên xa lạ… – Một dòng tin nhắn của người đó không còn đủ sức khiến bạn nhấn nút Replay… – Một cái nick Facebook từng khiến bạn mong chờ sẽ trở nên bình thường khi nó vụt sáng Online… – Và bạn không còn cảm thấy tiếc nối hay vương vấng gì… – Vậy nên đừng nói mình không thể vượt qua… chỉ là thời gian thôi…!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *