Ngày gửi 06 07 2018 Câu hỏi Con thưa sư sư cho con hỏi chánh định trong bát chánh đạo là định của thiền định hay là định của thiền minh sát ạ

Ngày gửi: 06-07-2018
Câu hỏi:
Con thưa sư, sư cho con hỏi: chánh định trong bát chánh đạo là định của thiền định hay là định của thiền minh sát ạ.
Con thành kính đảnh lễ & cám ơn sư ạ.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Tất nhiên chánh định trong Bát Chánh Đạo là định trong thiền Minh Sát, vì tứ thiền bát định vẫn còn là định ngoại đạo hoặc định thuộc sắc và vô sắc giới, chưa thuộc Đạo Đế được.
Người hỏi : chu văn sơn
Người trả lời : thầy Viên Minh

4 thoughts on “Ngày gửi 06 07 2018 Câu hỏi Con thưa sư sư cho con hỏi chánh định trong bát chánh đạo là định của thiền định hay là định của thiền minh sát ạ”

  1. Bạn Chu Van Son nghĩ thế nào nếu Mình hỏi như thế này:chánh định trong bát chánh đạo là định của thiền định hay định của chánh niệm (minh sát)? Cái câu hỏi vốn đã vụn về. Bạn nên hỏi Thầy Viên Minh như vầy:Chánh định trong bát chánh đạo có phải là được khởi sanh nhờ thiết lập đời sống Chánh Niệm (minh sát) không thưa thầy? Nếu đúng như Chánh Niệm (minh sát) sẽ khởi sanh chánh định thì người tu sẽ phải chứng được 4 trạng thái trong chánh định phải không ạ? Thầy đã tu lâu như vậy rồi Thầy có thể cho con biết từ trạng thái nào trong chánh định hướng đến quán sẽ đạt lậu tận minh ạ? Cảm ơn Thầy!Còn nếu muốn biết tứ thiền bát định đó là ngoại đạo hay chánh đạo thì phải nói rõ trạng thái của tứ thiền bát định nó ra sao, sau khi trình bày rõ trạng thái đó mới được phép tuyên bố đó là của ngoại đạo hay chánh đạo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *