Những khoảnh khắc khó quên Thanh thản nhẹ nhàng rồi nghẹn lời khi biết toàn bộ 66 em đều bị mồ côi cha mẹ

Những khoảnh khắc khó quên. Thanh thản nhẹ nhàng rồi nghẹn lời khi biết toàn bộ 66 em đều bị mồ côi cha mẹ. Có em chưa đầy 1 tháng tuổi, có em 7 tuổi đời vẫn chưa được biết gọi tiếng Mẹ hay Cha. 66 đứa trẻ trong suốt 60 phút không hề không có một tiếng khóc chứng tỏ các cô bảo mẫu nơi này nuôi trẻ em một cách siêu Việt, làm quên đi hình ảnh những ác mẫu thời @ vẫn hay nhan nhãn trên mạng cộng đồng..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *