Sáng đi làm xịt nước hoa CHARME ở phòng máy lạnh nửa ngày Chiều cũng hđ ở nđộ bt vậy mà đến 8h tối vẫn phảng phất

Sáng đi làm xịt nước hoa CHARME . ở phòng máy lạnh nửa ngày . Chiều cũng hđ ở nđộ bt , vậy mà đến 8h tối vẫn phảng phất .Sáng đi làm xịt nước hoa CHARME . ở phòng máy lạnh nửa ngày . Chiều cũng hđ ở nđộ bt , vậy mà đến 8h tối vẫn phảng phất .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *