Ngủ 1 giấc dài dậy thấy khoẻ hẳn ra

Ngủ 1 giấc dài dậy thấy khoẻ hẳn ra. Đã sẵn sàng xuất hiện trong chương trình : Tìm kiếm gương mặt đại sứ : Queen of Diamond Empire tối nay. ( sao k chọn gương mặt Nam nhỉ ? Nguyễn Thu Trang ) Đường tắc khắp các ngả nên vợ chồng ông anh Chương Tailor rủ đi cafe nên đi luôn. Thứ 7 ấm áp nhé mọi người .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *