Sẽ để đây và đăng dần cám ơn anh Aaron Tuấn đã tài chợ cho em bộ ảnh đẹp mê ly thế này

Sẽ để đây và đăng dần cám ơn anh Aaron Tuấn đã tài chợ cho em bộ ảnh đẹp mê ly thế này ?cám ơn cả anh Trai Họ Hoàng đã lôi kéo để em có cơ hội đc làm model xấu nhất vịnh . Với cả thăn ciu chị Hà Sumii đã makeup cho em lung linh đến lỗi hem nhận ra mình là ai nứa?? yêu thương quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *