Ôm buồn thả hết vào hoa

Ôm buồn thả hết vào hoa
Cho tim nhẹ bớt giao hòa cùng mây
Ôm người thả những chiều say
Không bia không rượu chỉ bày cuộc chơi
Kề môi tận hưởng rã rời
Sắc hồng ai đã gợi khơi ngọt ngào
Ôm bình minh đón xôn xao
Rồi ôm tím muộn ngả vào trời khuya
Buồn ơi thôi hãy vội lìa
Để vui bò đến cùng chia nghĩa tình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *