NẮNG CỰC Suốt tuần nắng cực khổ thơ Đêm đêm trằn trọc cứ mơ mưa về Vợ như Chức Nữ cận kề Mà không Ô…

NẮNG CỰC
Suốt tuần nắng cực khổ thơ
Đêm đêm trằn trọc cứ mơ mưa về
Vợ như Chức Nữ cận kề
Mà không Ô Thước …quên thề Ngưu Lang
Oi nồng rỗng cả đêm hoang
Cong quoe mụ hến võ vàng cỏ hoa
Chiều nay mưa bỗng vỡ oà
Hân hoan ếch nhái…. lại ca hết mình
VUA MỘNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *