Để kiều bào một lòng vì nước – Phần 1

Hơn hai triệu người Việt sống ở nước ngoài là một con số đáng kể, con số không chỉ thể hiện một lượng thu nhập khổng lồ với hàng tỷ đô la chuyển về cho thân nhân ở Việt Nam hàng năm, mà còn có ý nghĩa như một yêu cầu đại đoàn kết dân tộc. Có được tinh thần đại đoàn kết đó là cảm nhận được hơi ấm Tổ quốc quê hương dành cho mình, đại đa số bà con Việt kiều ở Úc, châu u, châu Mỹ sẽ thoát khỏi tình trạng thiếu thông tin và hoài nghi về đất nước, không bị chi phối bởi một thiểu số người Việt lưu vong ly khai với quê nhà.
Bởi thế công tác người Việt Nam ở nước ngoài là một mắt xích quan yếu trong chính sách đại đoàn kết dân tộc. Tình hình mới đòi hỏi cơ chế mới. Đó là thái độ không phân biệt của chúng ta đối với Việt kiều, vẫn phải luôn xem kiều bào có quốc tịch Việt Nam, kiều bào có quốc tịch nước ngoài nhưng vẫn còn giữ quốc tịch Việt Nam như là người trong nước, không phải là người nước ngoài.
Cũng vậy, tất cả giá dịch vụ thuộc phạm vi quyền hạn của Ủy ban nhân dân, Sở, Ban, Ngành, thành phố được áp dụng đối với kiều bào như là đối với người trong nước, xóa đi cái khoảng cách không đáng có tồn tại từ lâu nay mà nhiều kiều bào đã quá phàn nàn.
Ngoài những ý kiến đó, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài của thành phố Hồ Chí Minh (UBVNVNONN) cũng trăn trở và kiến nghị: thực hiện Quyết định 767/TTg ngày 17/9/1997, nhằm hỗ trợ cho cộng đồng kiều bào giữ gìn và phát huy truyền thống và bản sắc dân tộc, Ủy ban nhân dân thành phố có chính sách và cấp phát kinh phí hàng năm cho Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố thực hiện các thông tin văn hóa, dạy tiếng Việt và giảng dạy văn hóa bằng tiếng Việt, giao lưu văn hóa, góp phần bồi dưỡng nhân tài, cung cấp cho các Hội truyền thống của kiều bào những thông tin, hình ảnh, tư liệu về thành phố và đất nước, những thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, y tế, xã hội, những phim truyện, phim phóng sự, thời sự đã phát sóng trên Đài truyền hình thành phố và về chính sách đối với kiều bào. Có cơ chế tiếp nhận sử dụng và phát huy những nhân tài người Việt Nam ở nước ngoài trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ văn học nghệ thuật, thể dục thể thao… Các sở, ban, ngành liên quan cần hỗ trợ tích cực cho công tác này. Thêm vào đó, nên chăng cho phép Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành lập “một không gian gặp gỡ” với hình thức thích hợp để trí thức và doanh nhân kiều bào có thể tiếp xúc với nhau cũng như với các sở, ban, ngành liên quan ở thành phố để được thông tin, tìm hiểu, trao đổi và nói lên nguyện vọng mong ước về những vấn đề liên quan đến sự đóng góp của người Việt Nam ở nước ngoài vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và thành phố.
Kiều bào sẽ một lòng vì nước nếu đất nước ta biết tiếp nhận một cách tinh tế kiều bào.
Nhà nước cần sớm ban hành chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam
Chúng tôi rất cảm ơn Đảng và Chính phủ đã cho phép Hội chữ thập đỏ đứng ra chủ trì Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam. Cũng vì trách nhiệm đó mà chúng tôi đã gặp nhiều nạn nhân và thấy rất nhiều người ở trong thảm cảnh. Có khi có người không muốn tiếp mình mặc dù biết mình đến để giúp họ. Đó phải chăng là phản ứng vì không được chăm sóc.
PV –Sức khỏe& Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *