THÔI NGÂU Ngàn đời trời cứ làm ngâu Sông ngân chim quạ bắc cầu người qua Ngưu Lang Chức Nữ thật thà Một năm mới…

THÔI NGÂU Ngàn đời trời cứ làm ngâu Sông ngân chim quạ bắc cầu người qua Ngưu Lang Chức Nữ thật thà Một năm mới gặp nhau là…làm sao? Xin nàng ta thử xem sao Vì yêu ta cứ xé rào ngại chi Ngọc Hoàng... Read More

NẮNG CỰC Suốt tuần nắng cực khổ thơ Đêm đêm trằn trọc cứ mơ mưa về Vợ như Chức Nữ cận kề Mà không Ô…

NẮNG CỰC Suốt tuần nắng cực khổ thơ Đêm đêm trằn trọc cứ mơ mưa về Vợ như Chức Nữ cận kề Mà không Ô Thước …quên thề Ngưu Lang Oi nồng rỗng cả đêm hoang Cong quoe mụ hến võ vàng cỏ... Read More

KỶ NIỆM Em trải lòng vui với mọi người Trái buồn giấu biệt đáy tim côi Mắt như trời thẳm sao leo lét Thao thác nỗi…

KỶ NIỆM Em trải lòng vui với mọi người Trái buồn giấu biệt đáy tim côi Mắt như trời thẳm sao leo lét Thao thác nỗi niềm … mây gió trôi Uốn cong chiều nhớ lạnh bờ môi Hễ thấy hình em dạ bồi... Read More

NẮNG CỰC Suốt tuần nắng cực khổ thơ Đêm đêm trằn trọc cứ mơ mưa về Vợ như Chức Nữ cận kề Mà không Ô…

NẮNG CỰC Suốt tuần nắng cực khổ thơ Đêm đêm trằn trọc cứ mơ mưa về Vợ như Chức Nữ cận kề Mà không Ô Thước …quên thề Ngưu Lang Oi nồng rỗng cả đêm hoang Cong quoe mụ hến võ vàng cỏ... Read More

*@ Hòa vui ngày 18/5 âl với các tín đồ đạo PGHH ❤❤❤ XEM ĐẠO TU THÂN ! Nay đi dự mừng ngày đại lễ Giáo phái đây…

*@ Hòa vui ngày 18/5 âl với các tín đồ đạo PGHH ❤❤❤ XEM ĐẠO TU THÂN ! Nay đi dự mừng ngày đại lễ Giáo phái đây thờ tế tứ ân Kỷ niệm bảy mươi tám lần Phật Giáo Hòa Hảo tu thân hướng... Read More

*@ Hòa vui ngày 18/5 âl với các tín đồ đạo PGHH ❤❤❤ XEM ĐẠO TU THÂN ! Nay đi dự mừng ngày đại lễ Giáo phái đây…

*@ Hòa vui ngày 18/5 âl với các tín đồ đạo PGHH ❤❤❤ XEM ĐẠO TU THÂN ! Nay đi dự mừng ngày đại lễ Giáo phái đây thờ tế tứ ân Kỷ niệm bảy mươi tám lần Phật Giáo Hòa Hảo tu thân hướng... Read More