Truyền thông – giáo dục và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình ở nông thôn “những điều bất cập”

Sự không chấp nhận của dư luận xã hội về hoạt động tình dục ở các đối tượng chưa kết hôn đã làm cho họ ngần ngại trong việc đến gặp các cơ sở dịch vụ và tư vấn về Kế hoạch hóa gia... Read More