Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em cần được lồng ghép với các chương trình kinh tế – xã hội

Theo quyết định số 19/1998/QĐ – TTg ngày 24 – 1 – 1998 của Thủ tướng Chính phủ, Mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em (PCSDDTE) được chuyển giao từ Ủy ban bảo vệ chăm sóc trẻ em Việt Nam... Read More