Hải Phòng “Đại hội đại biểu hội y dược học lần thứ XI (nhiệm kỳ 1998 – 2003)

Ngày 11/7/1998, Đại hội đại biểu Hội y được học thành phố Hải Phòng đã tiến hành đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 1998 – 2003. Đại hội có 250 đại biểu, đại diện cho 24 hội viên và chi hội... Read More