Một vài lời nhắn nhủ tới những người còn chần chừ chưa muốn bỏ rượu.

Chúng có ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe và gây khó khăn cho việc tự kiểm tra bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, để quyết định bỏ rượu, bệnh nhân cần có lý trí. Trước hết, xin được giới... Read More