Thập thán thang, thần truật tán, nhân sâm đại độc tán, và xuyên khung trà điều tán.

+ Thập thán thang. Vị thuốc: Ma hoàng 4g, Cát căn 4g, Thăng ma 4g, Xuyến khung 4g, Bạch chỉ 4g, Tử tô 4g, Cam thảo 4g, Trần bì 4g. Hương phụ 4g, Xích thược 4g, gia Sinh khương 3 lát. Chủ trị: Chữa thời khí... Read More

Đại tần giao thang, thượng trung hạ thống phong hoàn và sử quốc công dược tửu phương .

+ Đại tần giao thang. Vị thuốc: Tần giao 40g, Thạch cao 40g, Tế tân 3g, Đương quy 20g (rửa rượu), Bạch thược 20g (sao rượu), Xuyên khung 20g (rửa rượu), Sinh địa 40g (rửa rượu), Thục địa 40g (rửa... Read More